نرم افزار گردشگری

آموزش نرم افزار پرگان

آموزش نرم افزار پرگان

آموزش نرم افزار پرگان

آموزش نرم افزارهای پرگان را در این قسمت دنبال نمائید. 

طزاحی سایت گردشگری

وبسایت

کلیه آموزش ها مربوط به طراحی و ساخت سایت آژانس گردشگری

فعال سازی وب سرویس

اتوماسیون

کلیه آموزش ها مربوط به اتوماسیون گردشگری

حسابداری گردشگری

حسابداری

کلیه آموزش ها مربوط به قسمت حسابداری  آژانس گردشگری

نرم افزار گردشگری پرگان

به سبکی یک پَر، به سرعت یک کلیک – سیستم جامع نرم افزار گردشگری پرگان

ویژگی های اتوماسیون گردشگری

ارسال پیام برای واحد فروش

برای هماهنگی بیشتر جهت خرید نرم افزار با واتساپ واحد فروش نرم افزار در ارتباط باشید.

درخواست مشاوره فروش

از طریق تلفن
02191002989

از طریق واتساپ
09334480440

ارسال پیام برای واحد پشتیبانی

در صورتی که از مشتریان پرگان هستید، درخواست خود را برای واتساپ واحد پشتیبانی ارسال کنید.

ارسال درخواست پشتیبانی

از طریق تلفن
02191002989

از طریق واتساپ
09939898934